Naše a vaše skúsenosti

vyslovia
svoje spoločné a úprimné ,,Áno,,
dňa ... o ...
v ...

si dovoľujú oznámiť,
že na spoločnú cestu životom
vykročia dňa ... o ...
v ...

s radosťou Vám oznamujeme, že dňa ... o ... sa naše srdcia spoja v ...

prstienky a pusu si vymeníme dňa … o … hodine v …

objednávky oznámenia, http://myday@myday.sk

oznamujú,
že dňa ... o ...
si sľúbia lásku, úctu a vernosť
v ...

vstúpia do spoločného života
v ...
dňa ... o ...,
keď pred Bohom spečatia svoj manželský sľub.

oznamujú,
že dňa ... o ...
v ... im končí jednoduché „Ja“ a začína krásne spoločné „My“.

Text na svadobné oznámenie "part2",

sa podpíšu spoločným menom
dňa ... o ... v ...

oznamujú, že sa postavia na svadobný koberec,
dňa ... o ... v ...

že dňa ... o ... prijmeme sviatosť manželstva v ...

Keď všetky svetlá v kostole pre nás sa budú trblietať, pred oltárom budeme si lásku a vernosť prisahať. Požehnaj nás Bože a daj toľko sily, by sme slová prísahy vždy verne plnili.

si dovoľujú oznámiť, že v ... dňa ... o ... bude nášmu rozhodnutiu

slovko "áno" vyslovíme, prstienky si vymeníme a bozkom všetko spečatíme dňa ... o ... v ...

objednávky oznámenia, http://myday@myday.sk